Бесплатные шаблоны Joomla

ВІРТУАЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

cropped-2020-09-01-2-2.png

В центрі працює бібліотека, основним завданням якої є задоволення інформаційно-методичних потреб педагогічних працівників та учнів навчального закладу.

Бібліотека є структурним підрозділом освітнього закладу та виконує бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Наша бібліотека є не просто закладом просвітницького характеру, центром гуманітарної культури, вона – інформаційний центр, який виконує завдання – забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації і збереження її джерел. Будучи посередником між користувачем та інформацією, бібліотека сприяє соціально-економічному і духовному прогресу суспільства. Разом із зміною ролі бібліотек у суспільстві змінюється і роль бібліотекаря, його все частіше називають не стільки зберігачем і пропагандистом книги, скільки інформаційним спеціалістом, навігатором в океані інформації.
Для розвитку будь-якої бібліотеки потрібні нові ідеї і проекти, які можуть реалізовуватись в бібліотеці завдяки застосуванню як традиційних, так і інноваційних форм роботи. Професійний досвід бібліотекарів, знання своєї справи дозволяють віднайти нове, нетрадиційне, а енергія, ентузіазм, мобільність, здорова амбіційність дозволяють втілювати інновації.
Але, як і раніше, головним в удосконаленні бібліотечної діяльності була і залишається поглиблена робота з читачами, пошук найбільш ефективних її форм, які забезпечать безпосередню участь користувачів у заходах, активізують сприйняття інформації, створюють умови для спілкування.
У бібліотеці постійно діє куточок «Друг читача», матеріали якого змінюються та поповнюються. Тут розміщено поради бібліотекаря читачам-учням про те, як берегти книги.
Бібліотекар бере участь у масових заходах, що проводить училище разом з класними керівниками та майстрами виробничого навчання.
З метою популяризації книжкового фонду в бібліотеці організовано ряд книжкових виставок. Ці матеріали містять літературу про українське народознавство. Учні знаходять тут цікаві матеріали з української мови, культури, історії.
Актуальними також є матеріали виставки про здоровий спосіб життя, яка розповідає про шкідливі звички, про те, як їх уникнути.
Постійно поповнюються інформацією бібліотечні електронні носії. Викладачі та майстри виробничого навчання вносять до бібліотечного комп'ютера навчальні та виховні матеріали. Також стають у пригоді матеріали електронного каталогу. Першокурсники обов'язково знайомляться з ним і вчаться користуватися. Використання нових комп'ютерних технологій у бібліотеці для учнів - це, по-перше, яскравий приклад застосування комп'ютерів у житті людини взагалі, а по-друге, - спосіб отримання інформації, приклад її ефективного зберігання та розподілу. Учні наочно можуть переконатися, що електронний каталог більш компактний, ніж традиційний, а пошук у ньому здійснюється швидше та зручніше, він більш різносторонній.
Не менш важлива робота з фондом бібліотеки, картотекою та каталогом. Своєчасно проводиться облік, обробка нових надходжень, складаються акти на списання літератури та підручників. Проводиться аналіз укомплектованості підручниками учнів училища на наступний рік. Працюючи з молоддю, ми намагаємось враховувати їх різноманітні потреби та інтереси, допомагаємо реалізувати їхні права на вільний вибір поглядів і переконань і вбачаємо своє завдання у формуванні громадянина України, освіченого, культурного, морально-розвинутого майбутнього представника робітничої професії.
В наступному навчальному році необхідно активізувати розміщення заходів на сайті училища, по мірі оновлення надходження матеріалів подавати інформацію на сайт з метою всебічного ознайомлення користувачів.

Бібліотека оснащена комп'ютером, який підключено до мережі Internet. Фонд бібліотеки складає 56175 примірників (в тому числі 5 електронних видань) з них кількість підручників 276465 (навчальна література різних років видання). Загальна площа бібліотеки 35 м2 + 42 відділення, а також працює читальний зал, та читальні зали.
Кількість постійних читачів – біля 200 чоловік. 
Загальна кількість користувачів 452

Корисні посилання

Професійна освіта Харківщини

Департамент освіти Харківської міської ради

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

PISA